Onderwijskwaliteit op het spel;       

“OUDERS WILLEN KLEINE KLASSEN”

‘Hoe groter de klassen hoe groter de ontevredenheid bij de ouders. De leerlingen krijgen te weinig aandacht,

voelen zich minder veilig en gaan minder graag naar school’.

(Dit zijn conclusies uit een recentelijk landelijk onderzoek door Ouders & Onderwijs). 

OBS de Start in De Moer heeft deze problemen niet en biedt het beste onderwijs, persoonlijk en kleinschalig.

Heeft uw kind behoefte aan onderwijs met extra persoonlijke aandacht, deskundige leerkrachten,

talent ontplooiing en kleine klassen…

OBS de Start krijgt vanaf de schooljaren 2022/23/24 veel instroom vanuit de nieuwe wijk in De Moer, maar helaas ontbreekt

voor het schooljaar 2021/2022 nog 1 leerling om het voortbestaan voor de komende jaren te garanderen. Een school van deze

kwaliteit en reputatie mag niet verloren gaan juist in deze tijd waar steeds meer behoefte is aan kleinschalig en persoonlijk onderwijs

 

  

Dan biedt OBS de Start in De Moer hiervoor het beste onderwijs en mogelijkheden voor uw kind!

-wetenschapsschool; onderzoekend leren en talentontwikkeling staat centraal

-enthousiast en deskundig team van leerkrachten

-leeropbrengsten scoren boven het landelijk gemiddelde

-elke leerling werkt met een eigen chromebook

-leerlingen voelen zich veilig en geborgen op school

-samengestelde groepen; leerlingen krijgen les op een passend niveau

-leerlingen leren samen en zelfstandig te werken  

-reeds positieve ervaringen met nieuwe leerlingen uit de Reeshof

De volgende faciliteiten aangeboden:

-buitenschoolse opvang op locatie (BSO)

-mogelijkheden voorschoolse opvang op aanvraag (VSO)

-reisvergoeding voor leerlingen van buiten De Moer

Neem gerust vrijblijvend contact op met het secretariaat van de stichting of bel met

de voorzitter Ad van Laarhoven wij geven u graag meer informatie en kunnen in overleg

met de schooldirectie een rondleiding voor u organiseren.

Vrienden van de Moer werkt nauw samen met de directie van OBS de Start.

                                                info@vriendenvandemoer.nl